Create and delete lookup error

1.) Při pokusu o vytvořeni Lookup…
2.) Při pokusu o vytvoření Lookup field include entity
3.) Při pokusu odstranit Lookup
verze 4925

1.)
========================================
Error
Cíl vyvolání způsobil výjimku.
========================================
Cíl vyvolání způsobil výjimku.
------------------------------------------
Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu.
------------------------------------------
========================================
_ Stack trace_
========================================
_ v Origam.Schema.EntityModel.AbstractDataEntity.set_DescribingField(IDataEntityColumn value) v System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)_
_ v System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)_
_ v System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)_
_ v System.Reflection.RuntimePropertyInfo.SetValue(Object obj, Object value, Object[] index)_
_ v Origam.Reflector.<>c__DisplayClass8_0.b__0(MemberAttributeInfo attrInfo)_
_ v System.Collections.Generic.List1.ForEach(Action1 action)_
_ v OrigamArchitect.frmMain.RefreshLoadedObject(FilePersistenceService filePersistService, IViewContent viewContent)_
_ v OrigamArchitect.frmMain.ReopenViewContents(FilePersistenceService filePersistenceService, List`1 openViewList)_
_ v OrigamArchitect.frmMain.ReloadOpenWindows(FilePersistenceService filePersistenceService)_
_ v OrigamArchitect.frmMain.PerformReload(FilePersistenceService filePersistenceService, Boolean raiseWarning, ChangedFileEventArgs args)_

===============================================
====== ORIGAM System Information
===============================================
Local Time: 2018-08-29T14:27:51.8573976+02:00
XSLT Date: 2018-08-29T00:00:00.0000000+02:00

Model Repository Information
===============================================
Model Format Version: 5.0.0

Loaded Packages (Model Version/Deployed Version)
===============================================
Root: 5.0/5.0
Security: 5.0/5.0
Root Menu: 1.2.3/1.2.3
Calendar: 1.0.0/1.0.0

Activated Features
===============================================
IDENTITY_USER_MANAGEMENT

Computer Information
===============================================
Current Directory: C:\Program Files (x86)\ORIGAM\ORIGAM Architect (master)
Machine Name: WIN-CB660QDL99K
OS Version: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0
Product Version: 0.0.0.4925
CLR Version: 4.0.30319.42000
System.data.dll Version: 4.7.3081.0 built by: NET472REL1
Current Culture: Czech (Czech Republic)
Current Input Language: České
Memory Working Set: 187514880
System Directory: C:\Windows\system32
Executable Path: C:\Program Files (x86)\ORIGAM\ORIGAM Architect (master)\OrigamArchitect.exe
Application Data Path: C:\Users\pc\AppData\Roaming
Startup Path: C:\Program Files (x86)\ORIGAM\ORIGAM Architect (master)

Authentication Information
===============================================
Identity Name: WIN-CB660QDL99K\pc
Identity Authentication Type: NTLM
Profile Provider: Origam.Security.OrigamProfileProvider
Profile Id: f9567432-82f1-4a62-805e-479ebdbce1b3
Profile Name: Architect (WIN-CB660QDL99K\pc)
_Profile Email: _
Profile Resource Id: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
Profile Business Unit Id: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
Profile Organization Id: 00000000-0000-0000-0000-000000000000

Role Information
===============================================
Authorization Provider: Origam.Security.OrigamDatabaseAuthorizationProvider

Resource Management Information
===============================================
Could not get resource information. The following error occured:
Zdroj nebyl nalezen. Přiřaďte aktuálnímu uživateli zdroj v evidenci zdrojů.

===============================================
====== Service Information
===============================================

IdentityService
===============================================
The following error occured while fetching service information:
Nelze načíst soubor nebo sestavení Origam.Security.Identity nebo jeden z jejich závislých prvků. Systém nemůže nalézt uvedený soubor.

DataService
===============================================
Adapter Assembly: Origam.Workflow.DataServiceAgent
Data Service Assembly: Origam.DA.Service.MsSqlDataService
Server: .
Database: Calendar_data
Server Version: 12.00.4100
WorkstationId: WIN-CB660QDL99K
Packet Size: 8000
Select Timeout: 60
Execute Procedure Timeout: 2000
Local Time: 29. 8. 2018 14:27:51
Server Time: 29. 8. 2018 14:27:51
Current User: dbo
System User: WIN-CB660QDL99K\pc

DataTransformationService
===============================================
Origam.Workflow.TransformationAgent

EDIFACT2XMLService
===============================================
Origam.Workflow.EDIFACT2XMLServiceAgent

ExcelService
===============================================
Origam.Workflow.FileService.ExcelAgent

FileService
===============================================
Origam.Workflow.FileService.FileServiceAgent

FileSystemService
===============================================
Origam.Workflow.FileSystemServiceAgent

HttpService
===============================================
Origam.Workflow.HttpServiceAgent

MailService
===============================================
Origam.Workflow.MailServiceAgent

MobilePhoneService
===============================================
Origam.Workflow.MobilePhoneServiceAgent

OperatingSystemService
===============================================
Origam.Workflow.OperatingSystemServiceAgent

ParameterService
===============================================
Origam.Workflow.ParameterServiceAgent

PrintService
===============================================
Origam.Workflow.PrintServiceAgent

ReportService
===============================================
Origam.Workflow.ReportServiceAgent

SerialPortCommunicationService
===============================================
The following error occured while fetching service information:
Cíl vyvolání způsobil výjimku.

SharepointListService
===============================================
Origam.Sharepoint.SharepointListAgent

WorkflowService
===============================================
Origam.Workflow.WorkflowServiceAgent

WorkQueueService
===============================================
Origam.Workflow.WorkQueueServiceAgent

2.)

3.)
========================================
Error
Could not find object with id:d3477ae5-77c1-448e-8e8a-9dc713be8f04 in file: c:\OrigamProjects\Calendar\Calendar\DataStructure\LookupCalendar.origam
========================================
Could not find object with id:d3477ae5-77c1-448e-8e8a-9dc713be8f04 in file: c:\OrigamProjects\Calendar\Calendar\DataStructure\LookupCalendar.origam
------------------------------------------
========================================
_ Stack trace_
========================================
_ at Origam.DA.ObjectPersistence.Providers.OrigamXmlManager.GetCachedObject(Guid id, IPersistenceProvider provider)_
_ at Origam.DA.ObjectPersistence.Providers.OrigamXmlManager.LoadObject(Guid id, IPersistenceProvider provider, Boolean useCache)_
_ at Origam.DA.Service.FilePersistenceProvider.RetrieveInstance(PersistedObjectInfo persistedObjlInfo, Boolean useCache)_
_ at Origam.Schema.SchemaItemCollection.GetItem(Key key)_
_ at Origam.Schema.AbstractSchemaItem.Persist()_
_ at Origam.Workbench.Commands.DeleteActiveNode.Run()_
_ at OrigamArchitect.frmMain.MenuItemClick(Object sender, EventArgs e)_

Build 4932 - nemohu zopakovat.

ve verzi 4934 to vypada, ze je vse funkcni