Datastructure change

Při změně Datastracture - Allfields -False a přidání Field. Nicméně field se stejně přidá, akorát vyskočí tenhle error - Verze. 4923

_Adding workbench service: Origam.Workbench.Services.FilePersistenceService_
_Adding workbench service: Origam.Workbench.Services.ServiceAgentFactory_
_Adding workbench service: Origam.Workflow.StateMachineService_
_Adding workbench service: Origam.Workbench.Services.FileStorageDocumentationService_
_Adding workbench service: Origam.Workbench.Services.TracingService_
_Adding workbench service: Origam.Workbench.Services.DataLookupService_
_Adding workbench service: Origam.Workbench.Services.DeploymentService_
_Adding workbench service: Origam.Workbench.Services.ParameterService_
_Adding workbench service: Origam.Workflow.WorkQueue.WorkQueueService_
_Adding workbench service: Origam.Workbench.Services.AttachmentService_
_Adding workbench service: Origam.Rule.RuleEngineService_
_schemaService_SchemaUnloading_
_UnloadService_
_schemaService_SchemaUnloaded_
_ERROR Origam.DA.Service.DataLoader - Invalid object name 'AsapModelVersion'., SQL: SELECT [AsapModelVersion].[Version] AS [Version], [AsapModelVersion].[DateUpdated] AS [DateUpdated], [AsapModelVersion].[refSchemaExtensionId] AS [refSchemaExtensionId] FROM [AsapModelVersion] AS [AsapModelVersion]_
_System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Invalid object name 'AsapModelVersion'._
_  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)_
_  at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)_
_  at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)_
_  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData()_
_  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()_
_  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted)_
_  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)_
_  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)_
_  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)_
_  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)_
_  at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)_
_  at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)_
_  at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet)_
_  at Origam.DA.Service.DataLoader.Fill()_
_ClientConnectionId:13c15836-9d94-43e7-89bc-c479fa765553_
_Error Number:208,State:1,Class:16_
_Can't load service SerialPortCommunicationService, skipping Exception has been thrown by the target of an invocation._
_Can't load service IdentityService, skipping Could not load file or assembly 'Origam.Security.Identity' or one of its dependencies. Systém nemůže nalézt uvedený soubor._
_INFO Origam.DA.Service.AbstractSqlDataService - UpdateData; Entity: OrigamParameters, Modified 1 row(s). Transaction id: 1304205f-28dc-40d9-a553-6df06da65a38_
_INFO Origam.DA.Service.AbstractSqlDataService - UpdateData; Entity: OrigamParameters, Modified 1 row(s). Transaction id: d794a346-3e7f-46f0-8d68-b1b08e712dba_
_INFO Origam.DA.Service.AbstractSqlDataService - UpdateData; Entity: OrigamParameters, Modified 1 row(s). Transaction id: 2e9a3d37-a761-4d2e-a2c6-312c6d2cdeda_
_INFO Origam.DA.Service.AbstractSqlDataService - UpdateData; Entity: OrigamParameters, Modified 1 row(s). Transaction id: f1dcaefd-a855-4df5-a9b7-a41e8190825c_
_INFO Origam.DA.Service.AbstractSqlDataService - UpdateData; Entity: OrigamParameters, Modified 1 row(s). Transaction id: d118cecb-0b1a-45d5-b5b5-e559f9c1984a_
_INFO Origam.DA.Service.AbstractSqlDataService - UpdateData; Entity: OrigamParameters, Modified 1 row(s). Transaction id: 903837eb-aad8-4a5f-8e0a-b566fdec2c56_
_INFO Origam.DA.Service.AbstractSqlDataService - UpdateData; Entity: OrigamParameters, Modified 1 row(s). Transaction id: b395efc4-71d6-4844-ba8c-5da80f07280f_
_INFO Origam.DA.Service.AbstractSqlDataService - UpdateData; Entity: OrigamParameters, Modified 1 row(s). Transaction id: 88dbdb5a-b0f1-4232-a492-3cfac6fbdeda_
_INFO Origam.DA.Service.AbstractSqlDataService - UpdateData; Entity: OrigamParameters, Modified 1 row(s). Transaction id: 1e9be6de-d3b5-4136-97bd-b16ca242f5ea_
_INFO Origam.DA.Service.AbstractSqlDataService - UpdateData; Entity: OrigamParameters, Modified 1 row(s). Transaction id: 6632c358-f84a-4124-8f28-239a34d24b74_
_INFO Origam.DA.Service.AbstractSqlDataService - UpdateData; Entity: OrigamParameters, Modified 1 row(s). Transaction id: 55092ab4-8ed7-4b09-8b99-d5463f34946e_
_INFO Origam.DA.Service.AbstractSqlDataService - UpdateData; Entity: OrigamParameters, Modified 1 row(s). Transaction id: 1566b23e-8c87-4d1a-b3e5-61806953d9f0_
_INFO Origam.DA.Service.AbstractSqlDataService - UpdateData; Entity: OrigamParameters, Modified 1 row(s). Transaction id: 4b75b648-958d-462b-a880-c7fc2f125938_
_INFO Origam.DA.Service.AbstractSqlDataService - UpdateData; Entity: OrigamParameters, Modified 1 row(s). Transaction id: 0bafaa03-b479-4a19-8052-c0749f38c70a_

Build 4929 - nemohu zopakovat.

verze 4931 plně funkční

nicmene: vymazal jsem entity a prehodil hodnotu allfields primo v souboru (xml) pri zapnutem architektu. Pri prvni zmene se po ulozeni xml architect automaticky refreshnul a nacetl zmeny. Vše OK, žádný problém. Pri druhem pokusu vyskocilo pop-up okno s nabidkou “Vas model byl zmenen, chcete refresh”. Po odsouhlaseni vyskocil tento error, ale zmeny si nacetl.

_========================================_
_Error_
_Exception has been thrown by the target of an invocation._
_========================================_
_Exception has been thrown by the target of an invocation._
_------------------------------------------_
_Specified argument was out of the range of valid values._
_Parameter name: Item not found by primary key_
_------------------------------------------_
_========================================_
_ Stack trace_
_========================================_
_  at Origam.Schema.SchemaItemCollection.GetItem(Key key)_
_  at Origam.Schema.AbstractSchemaItem.ChildItemsByType(String itemType)_
_  at Origam.Schema.EntityModel.DataStructureEntity.set_AllFields(Boolean value)  at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)_
_  at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)_
_  at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)_
_  at System.Reflection.RuntimePropertyInfo.SetValue(Object obj, Object value, Object[] index)_
_  at Origam.Reflector.<>c__DisplayClass8_0.<CopyMembers>b__0(MemberAttributeInfo attrInfo)_
_  at System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)_
_  at OrigamArchitect.frmMain.RefreshLoadedObject(FilePersistenceService filePersistService, IViewContent viewContent)_
_  at OrigamArchitect.frmMain.ReopenViewContents(FilePersistenceService filePersistenceService, List`1 openViewList)_
_  at OrigamArchitect.frmMain.ReloadOpenWindows(FilePersistenceService filePersistenceService)_
_  at OrigamArchitect.frmMain.UpdateUIAfterReload(FilePersistenceService filePersistenceService, ChangedFileEventArgs args)_

Pokud vymazeš všechny entity, není možné nastavovat parametr AllFields, protože se vztahuje k entitě.

Jak by šlo změnit atribut, když je entita vymazána? @onpo prosím upřesni trochu postup, ať to může @washi zopakovat. Díky.

A prosím, používejte pro logy

```text
text logu
```

Bez toho “text” se to bude snažit formátovat jako nějaký kód.

oh pardon, melo byt napsano - Vymazal jsem fields a prehodil hodnotu allfields primo v souboru (datastructure xml). sorry

Build 4934 - nemohu zopakovat problém s ručním zásahem do souboru.