Error during create "New project"

Při vytváření nového projektu uloží do modelu index.bin a potom zahlásí, že adresář modelu již existuje a následuje roll back - Verze. 4922
Po ručním smazání adresáře ze souborového systému vše funguje. Architect se ovšem nesmí zavřít !!!

Nainstaloval jsem si Architect z buildu 4934 a vytvořil nový projekt. Chyba se neobjevila.