Moving datastructure

Při přesunutí datastructure z kořene stromu pod složku nejdou uložit změny přes Save, resp. se změny automaticky neuloží. - Verze. 4922

Build 4929 - nemohu zopakovat.

změny se uloží, ale vyskočí error. verze 4931

pri pokusu o smazani datastructury error index.bin

========================================
Error
Exception has been thrown by the target of an invocation.
========================================
Exception has been thrown by the target of an invocation.
------------------------------------------
Specified argument was out of the range of valid values.
Parameter name: Item not found by primary key
------------------------------------------
========================================
_ Stack trace_
========================================
_ at Origam.Schema.SchemaItemCollection.GetItem(Key key)_
_ at Origam.Schema.AbstractSchemaItem.ChildItemsByType(String itemType)_
_ at Origam.Schema.EntityModel.DataStructureEntity.set_AllFields(Boolean value) at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)_
_ at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)_
_ at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)_
_ at System.Reflection.RuntimePropertyInfo.SetValue(Object obj, Object value, Object[] index)_
_ at Origam.Reflector.<>c__DisplayClass8_0.b__0(MemberAttributeInfo attrInfo)_
_ at System.Collections.Generic.List1.ForEach(Action1 action)_
_ at OrigamArchitect.frmMain.RefreshLoadedObject(FilePersistenceService filePersistService, IViewContent viewContent)_
_ at OrigamArchitect.frmMain.ReopenViewContents(FilePersistenceService filePersistenceService, List`1 openViewList)_
_ at OrigamArchitect.frmMain.ReloadOpenWindows(FilePersistenceService filePersistenceService)_
_ at OrigamArchitect.frmMain.UpdateUIAfterReload(FilePersistenceService filePersistenceService, ChangedFileEventArgs args)_

Potřeboval bych přesný postup kroků, abych ten problém mohl zopakovat (od spuštění architekta).

ve verzi 4934 se jiz zmena v datastrukture ulozi automaticky bez erroru