New lookup from entity create just datastructure

Při vytvoření lookup-u z nabidky Action u entity se vytvoří jen v datastruktuře

Build 4930 - nemohu zopakovat.

mě to pořád nefunguje :confused: plus to pri vytvoreni ať už lookup, nebo lookup incl ent vypise tento error a znovu zapise jen do datasttructure (include entity i do Entity). verze 4931

========================================
Error
Object reference not set to an instance of an object.
========================================
Object reference not set to an instance of an object.
------------------------------------------
========================================
_ Stack trace_
========================================
_ at Origam.Schema.LookupModel.LookupHelper.CreateDataServiceLookup(String name, IDataEntity fromEntity, IDataEntityColumn idField, IDataEntityColumn nameField, IDataEntityColumn codeField, EntityFilter idFilter, EntityFilter listFilter, String listDisplayMember)_
_ at Origam.Schema.LookupModel.Wizards.CreateLookupFromEntityCommand.Run()_
_ at OrigamArchitect.Commands.SchemaActionsMenuBuilder.MenuItemClick(Object sender, EventArgs e)_

a při pokusu o smazani datastracture vypíše error s index.bin

========================================
Error
Error when loading index file, data is inconsistent.
========================================
Error when loading index file, data is inconsistent.
------------------------------------------
========================================
_ Stack trace_
========================================
_ at Origam.DA.ObjectPersistence.Providers.BinFileLoader.CheckItemTrackerDataIsConsistentOrThrow(ItemTracker itemTracker, TrackerSerializationData serializationData)_
_ at Origam.DA.ObjectPersistence.Providers.BinFileLoader.LoadInto(ItemTracker itemTracker)_
_ at Origam.DA.ObjectPersistence.Providers.FilePersistenceIndex.InitItemTracker()_
_ at Origam.DA.ObjectPersistence.Providers.FilePersistenceIndex.GetPackageIgnoringVersion(FilePersistenceIndex original)_
_ at Origam.DA.Service.FilePersistenceProvider.RestrictToLoadedPackage(Boolean restrictToLoadedPackage)_
_ at Origam.Schema.AbstractSchemaItem.GetUsage(Boolean ignoreErrors)_
_ at Origam.Schema.AbstractSchemaItem.Delete()_
_ at Origam.Workbench.Commands.DeleteActiveNode.Run()_
_ at OrigamArchitect.frmMain.MenuItemClick(Object sender, EventArgs e)_

ve verzi 4934 ji plne funkcni