Rename column entity - deployment script

Při změne názvu sloupce v entitě deployment skript namísto přejmenování přidá entitu novou. Stará entita zůstane.

edit oprava: Při změne názvu sloupce v entitě deployment skript namísto přejmenování přidá nový sloupec. Starý sloupec zůstane.

Toto není chyba, ale vlastnost.