Save transformation error

Při ukládání změny do transformace. verze - 4925

========================================
Error
Kolekce byla upravena. Operace výčtu pravděpodobně nebude spuštěna.
========================================
Kolekce byla upravena. Operace výčtu pravděpodobně nebude spuštěna.
------------------------------------------
========================================
_ Stack trace_
========================================
_ v System.ThrowHelper.ThrowInvalidOperationException(ExceptionResource resource)_
_ v System.Collections.Generic.Dictionary2.ValueCollection.Enumerator.MoveNext()_ _ v System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator2.MoveNext()_
_ v System.Linq.Enumerable.FirstOrDefault[TSource](IEnumerable1 source, Func2 predicate)_
_ v Origam.DA.Service.FilePersistenceProvider.FindPersistenceFile(FileInfo file)_
_ v Origam.DA.Service.FilePersistenceProvider.NeedsUpDate(FileInfo file)_
_ v OrigamArchitect.frmMain.OnFilePersistServiceOnFilesChanged(Object sender, ChangedFileEventArgs args)_
_ v System.IO.FileSystemWatcher.OnChanged(FileSystemEventArgs e)_
_ v System.IO.FileSystemWatcher.CompletionStatusChanged(UInt32 errorCode, UInt32 numBytes, NativeOverlapped* overlappedPointer)_
_ v System.Threading.IOCompletionCallback.PerformIOCompletionCallback(UInt32 errorCode, UInt32 numBytes, NativeOverlapped* pOVERLAP)

v nove verzi 4927 se toto deje pravidelne + architect “spadne”

Build 4929 - nemohu zopakovat.

ve verzi 4929 jiz funkcni