Acces to the path

Při zakládání projektu přes Connection Cofiguration (Add) hlasí chybu k přístupu OrigamSetting.config. Architekt nemá admin práva - Verze. 4921

Toto není chyba. Architekt nemá práva pro zápis. Je nutné ho spusti jako administrátor.