Rename column error

1.) Při pokusu o změnu názvu column v entitě. Změna se projeví, nicméně vyskočí tento error. verze - 4925
2.) Po změně názvu column vyskočí pop-up okno s odsouhlasením se zápisem změněného modelu. Po odsouhlasení vyskočí error

1.)
========================================
Error
Proces nemůže přistupovat k souboru c:\OrigamProjects\Calendar\Calendar\DataEntity\Calendar.origam, protože soubor je využíván jiným procesem.
========================================
Proces nemůže přistupovat k souboru c:\OrigamProjects\Calendar\Calendar\DataEntity\Calendar.origam, protože soubor je využíván jiným procesem.
------------------------------------------
========================================
_ Stack trace_
========================================
_ v System.IO.Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
_ v System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)

_ v System.IO.FileStream…ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy)_
_ v System.IO.FileStream…ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync)_
_ v System.IO.FileInfo.OpenRead()_
_ v Origam.Extensions.IOExtensions.GetFileHash(FileInfo fileInfo)_
_ v Origam.DA.Service.FilePersistenceProvider.NeedsUpDate(FileInfo file)_
_ v OrigamArchitect.frmMain.OnFilePersistServiceOnFilesChanged(Object sender, ChangedFileEventArgs args)_
_ v System.IO.FileSystemWatcher.OnChanged(FileSystemEventArgs e)_
_ v System.IO.FileSystemWatcher.CompletionStatusChanged(UInt32 errorCode, UInt32 numBytes, NativeOverlapped* overlappedPointer)_
_ v System.Threading.IOCompletionCallback.PerformIOCompletionCallback(UInt32 errorCode, UInt32 numBytes, NativeOverlapped* pOVERLAP)

2.)
========================================
Error
Cíl vyvolání způsobil výjimku.
========================================
Cíl vyvolání způsobil výjimku.
------------------------------------------
Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu.
------------------------------------------
========================================
_ Stack trace_
========================================
_ v Origam.Schema.EntityModel.AbstractDataEntity.set_DescribingField(IDataEntityColumn value) v System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)_
_ v System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)_
_ v System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)_
_ v System.Reflection.RuntimePropertyInfo.SetValue(Object obj, Object value, Object[] index)_
_ v Origam.Reflector.<>c__DisplayClass8_0.b__0(MemberAttributeInfo attrInfo)_
_ v System.Collections.Generic.List1.ForEach(Action1 action)_
_ v OrigamArchitect.frmMain.RefreshLoadedObject(FilePersistenceService filePersistService, IViewContent viewContent)_
_ v OrigamArchitect.frmMain.ReopenViewContents(FilePersistenceService filePersistenceService, List`1 openViewList)_
_ v OrigamArchitect.frmMain.ReloadOpenWindows(FilePersistenceService filePersistenceService)_
_ v OrigamArchitect.frmMain.PerformReload(FilePersistenceService filePersistenceService, Boolean raiseWarning, ChangedFileEventArgs args)_

===============================================
====== ORIGAM System Information
===============================================
Local Time: 2018-08-29T13:16:10.0991111+02:00
XSLT Date: 2018-08-29T00:00:00.0000000+02:00

Model Repository Information
===============================================
Model Format Version: 5.0.0

Loaded Packages (Model Version/Deployed Version)
===============================================
Root: 5.0/5.0
Security: 5.0/5.0
Root Menu: 1.2.3/1.2.3
Calendar: 1.0.0/1.0.0

Activated Features
===============================================
IDENTITY_USER_MANAGEMENT

Computer Information
===============================================
Current Directory: C:\Program Files (x86)\ORIGAM\ORIGAM Architect (master)
Machine Name: WIN-CB660QDL99K
OS Version: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0
Product Version: 0.0.0.4925
CLR Version: 4.0.30319.42000
System.data.dll Version: 4.7.3081.0 built by: NET472REL1
Current Culture: Czech (Czech Republic)
Current Input Language: České
Memory Working Set: 159911936
System Directory: C:\Windows\system32
Executable Path: C:\Program Files (x86)\ORIGAM\ORIGAM Architect (master)\OrigamArchitect.exe
Application Data Path: C:\Users\pc\AppData\Roaming
Startup Path: C:\Program Files (x86)\ORIGAM\ORIGAM Architect (master)

Authentication Information
===============================================
Identity Name: WIN-CB660QDL99K\pc
Identity Authentication Type: NTLM
Profile Provider: Origam.Security.OrigamProfileProvider
Profile Id: f9567432-82f1-4a62-805e-479ebdbce1b3
Profile Name: Architect (WIN-CB660QDL99K\pc)
_Profile Email: _
Profile Resource Id: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
Profile Business Unit Id: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
Profile Organization Id: 00000000-0000-0000-0000-000000000000

Role Information
===============================================
Authorization Provider: Origam.Security.OrigamDatabaseAuthorizationProvider

Resource Management Information
===============================================
Could not get resource information. The following error occured:
Zdroj nebyl nalezen. Přiřaďte aktuálnímu uživateli zdroj v evidenci zdrojů.

===============================================
====== Service Information
===============================================

DataService
===============================================
Adapter Assembly: Origam.Workflow.DataServiceAgent
Data Service Assembly: Origam.DA.Service.MsSqlDataService
Server: .
Database: Calendar_data
Server Version: 12.00.4100
WorkstationId: WIN-CB660QDL99K
Packet Size: 8000
Select Timeout: 60
Execute Procedure Timeout: 2000
Local Time: 29. 8. 2018 13:16:10
Server Time: 29. 8. 2018 13:16:10
Current User: dbo
System User: WIN-CB660QDL99K\pc

DataTransformationService
===============================================
Origam.Workflow.TransformationAgent

EDIFACT2XMLService
===============================================
Origam.Workflow.EDIFACT2XMLServiceAgent

ExcelService
===============================================
Origam.Workflow.FileService.ExcelAgent

FileService
===============================================
Origam.Workflow.FileService.FileServiceAgent

FileSystemService
===============================================
Origam.Workflow.FileSystemServiceAgent

HttpService
===============================================
Origam.Workflow.HttpServiceAgent

MailService
===============================================
Origam.Workflow.MailServiceAgent

MobilePhoneService
===============================================
Origam.Workflow.MobilePhoneServiceAgent

OperatingSystemService
===============================================
Origam.Workflow.OperatingSystemServiceAgent

ParameterService
===============================================
Origam.Workflow.ParameterServiceAgent

PrintService
===============================================
Origam.Workflow.PrintServiceAgent

ReportService
===============================================
Origam.Workflow.ReportServiceAgent

SerialPortCommunicationService
===============================================
The following error occured while fetching service information:
Cíl vyvolání způsobil výjimku.

SharepointListService
===============================================
Origam.Sharepoint.SharepointListAgent

WorkflowService
===============================================
Origam.Workflow.WorkflowServiceAgent

WorkQueueService
===============================================
Origam.Workflow.WorkQueueServiceAgent

IdentityService
===============================================
The following error occured while fetching service information:
Nelze načíst soubor nebo sestavení Origam.Security.Identity nebo jeden z jejich závislých prvků. Systém nemůže nalézt uvedený soubor.

Build 4929 - nemohu zopakovat.

verze 4931 - vse ok. Pop up okno jiz nevyskakuje a automaticky se pri zmene nazvu ulozi do modelu.