Show trace scroll

Při posunutí obrazovky posuvníkem se text nepousová současně s políčky - Verze. 4923

Při použití kolečka myši se posouvají jen texty