Unknown format GUID

Při změně transformace (background color v html sekci). Poté Architect “spadl” - Verze. 4923

====
Error
Nerozpoznaný formát GUID.
========================================
Nerozpoznaný formát GUID.
------------------------------------------
========================================
_ Stack trace_
========================================
_ v System.Guid.GuidResult.SetFailure(ParseFailureKind failure, String failureMessageID, Object failureMessageFormatArgument, String failureArgumentName, Exception innerException)_
_ v System.Guid.TryParseGuid(String g, GuidStyles flags, GuidResult& result)_
_ v System.Guid.Parse(String input)_
_ v OrigamArchitect.frmMain.ShouldRaiseWarning(FilePersistenceProvider filePersistenceProvider, String filename)_
_ v OrigamArchitect.frmMain.OnFilePersistServiceOnFilesChanged(Object sender, ChangedFileEventArgs args)_
_ v System.IO.FileSystemWatcher.OnChanged(FileSystemEventArgs e)_
_ v System.IO.FileSystemWatcher.CompletionStatusChanged(UInt32 errorCode, UInt32 numBytes, NativeOverlapped* overlappedPointer)_
_ v System.Threading.IOCompletionCallback.PerformIOCompletionCallback(UInt32 errorCode, UInt32 numBytes, NativeOverlapped* pOVERLAP)

Nemohu zopakovat. Prosím, vyzkoušej build 4924.

verze :four::nine::three::one: vše OK